Accountancy

Een sterke, bewijskrachtige boekhouding vormt de basis van een gezonde onderneming. Boekhouding is meer dan het volgen van de talrijke verplichtingen opgelegd door de wet. Via ons advies op maat, wordt uw boekhouding een beleidsinstrument om uw zaak optimaal te leiden. Het volgen van een adequate boekhouding is dus essentieel als basis voor uw bedrijfsvoering.

Accenium Accountancy & Tax verzorgt onder meer:

  • Volledige verwerking van uw boekhouding
  • Opmaak van tussentijdse rapporteringen
  • Verwerking van jaarafsluiting
  • Opmaak van jaarrekening en neerlegging bij Nationale Bank van België