Starters-service

Een zelfstandige activiteit opstarten is uitermate boeiend. Als startende ondernemer zit u vaak met heel wat vragen en onzekerheden. Accenium Accountancy & Tax wil uw vertrouwenspersoon bij de opstart van uw eigen zaak.

Eerstelijnsadvies is bij ons steeds gratis. Neem dus gerust contact met ons op voor een verkennende en inspirerende samenzit, waar wij stap voor stap de hindernissen en valkuilen beschrijven.

Accenium Accountancy & Tax kan u in de opstartfase helpen met :

  • een haalbaarheidsstudie - de opmaak van het financieel plan
  • de keuze van vennootschapsvorm
  • Inschrijving bij KBO (Kruispuntbank Ondernemingen)
  • Opvolging van aanvraag en activering ondernemingsnummer
  • Aanvraag van alle vergunningen en attesten
  • Opvolging van alle verplichte aansluitingen