Werkwijze

Boekhouding is volgens ons niet enkel een opgelegde verplichting maar het is ook een werkinstrument waaruit u boordevol informatie kan halen. Wij zorgen er voor dat dit instrument optimaal kan worden benut tijdens uw bedrijfsvoering.

In eerste instantie verwerken wij uw dagelijkse boekhouding. Hierbij maken wij gebruik van de beste en allernieuwste softwareapplicaties. Deze software zorgt ervoor dat wij snel en efficiënt de meest accurate overzichten voor handen hebben. Deze overzichten vormen de basis voor alle planningen en beslissingen.

Bij het voeren van uw boekhouding en het nazicht ervan, brengen wij alle vaststellingen, vragen en suggesties in kaart via gedetailleerde overzichten met als enige doel de kwaliteit en de bewijskracht van de boekhouding te verbeteren. Ook u kan ons hierbij helpen door gebruik te maken van de handige tools die wij op onze website publiceren. Deze hulpmiddelen maken het mogelijk om onze gegevensuitwisseling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Wij begeleiden en adviseren u bij ons op kantoor, of als u dit beter uitkomt bij u thuis. Vermits niet iedere zelfstandige zich zomaar kan vrijmaken op ieder moment, kan dit zowel tijdens als na de kantooruren. U kan bij ons te allen tijde terecht met al uw vragen en opmerkingen.